top of page

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISI


Kulak ağrısı (otalji) çocuklarda doktor başvurusunun sık nedenlerinden biridir. Diş çıkarma, boğaz ağrısı,

kulak enfeksiyonu veya tıkalı östaki tüpleri dahil olmak üzere kulak ağrısının birçok nedeni vardır .


Efüzyonlu otitis media (Kulak zarı arkasındaki sıvı)

Efüzyonlu otitis media, orta kulağı burnun arkasına bağlayan östaki borusu tıkandığında ortaya çıkar. Bu,

sıvının kulak zarı arkasında toplanmasına ve birikmesine neden olur.

Enfeksiyon olmadığından antibiyotikler yararlı değildir. Tedavi semptomatik dediğimiz daha çok şikayete

yöneliktir; ağrı kesici için gerektiğinde asetaminofen veya ibuprofen vermek gibi. Ayrıca ılık kompres de

rahatlatıcı olabilir.

Efüzyonlu Otitis Media genellikle 3 ay içinde kendi kendine çözülür.

Geçici hafif işitme kaybı, efüzyonlu otitis media ile ilişkilendirilebilir.

Sıvının 3 aydan daha uzun sürmesi veya işitme kaybının bir endişe olması durumunda, çocuğunuz ileri

değerlendirme için KBB’ye sevk edilebilir . KBB kulaktaki sıvının boşaltılmasına yardımcı olan

timpanostomi tüplerini (kulak tüpleri) tedavide kullanabilir.

Orta Kulak enfeksiyonu

Orta kulağı burnun arkasına bağlayan östaki borusu tıkandığında ve orta kulak boşluğunda sıvı

toplandığında, virüsler veya bakteriler bu sıvıda üreyebilir ve ağrıya ( akut otitis media) neden olabilir .

Bu durum genelde viral üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra veya sırasında oluşabilir. Çocuklarda kulak ağrısı nedenlerinden biri olan otitis media

kışın ve özellikle de kreş, okul gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda daha sık görülür.

Antibiyotikler bazı hastalar için kullanılır. Kulak enfeksiyonlarına her zaman bakteri neden olmadığından

antibiyotiklere her zaman ihtiyaç duyulmaz.

Kulak enfeksiyonlarını önleme stratejileri şunları içerir:

-Çocuğunuzun aşılarını (özellikle pnömokok ve grip aşıları ) çocuk doktorunuza danışın.

-Sigara dumanına maruz kalmasına engel olun.

-Çocuğunuzu ilk 6 ay boyunca sadece emzirin

-Bebeklerde biberondan kaçının

Bir çocukda tekrarlayan kulak enfeksiyonu varsa (6 ayda 3 defa veya 1 yılda 4 defa), çocuk

timpanostomi tüplerinin (kulak tüpleri) değerlendirilmesi için KBB’ye yönlendirilebilir.

Yüzücü kulağı

Çocuklarda kulak ağrısı nedenlerinden biri olan yüzücü kulağı (otitis eksterna) dış kulak kanalında bir enfeksiyon olduğunda oluşur. Bu, kulak

kanalındaki cilt tahriş olursa veya çizilirse ve ardından bir enfeksiyon geliştirirse oluşabilir.

Yüzücü kulağının tedavisinde topikal antibiyotik damlaları kullanılır. İbuprofen veya asetaminofen ağrıyı

kontrol etmek için kullanılabilir.

Tekrarlayan yüzücü kulağı olan hastalar için önleyici önlemler şunları içerir:

-Yüzerken kulak tıkacı takmak

-Yüzdükten sonra asetik asit veya alkol içeren kulak damlalarının kullanılması

Östaki borusu disfonksiyonu

Östaki borusu, orta kulaktan nazofarinks’e (burun arkası ve boğazın üst kısmı) kadar uzanan bir tüptür.

Bu tüp, timpanik membran (kulak zarı) üzerindeki basıncı dengelemeye, orta kulağı enfeksiyondan

korumaya ve orta kulak salgılarını temizlemeye yardımcı olur.

Östaki borusu disfonksiyonunun belirtileri arasında kulak ağrısı, kulak dolgunluğu, işitme duyusunun

azalması, kulak çınlaması veya kulakta patlama / çatlama sayılabilir.

Tedavi, östaki borusu fonksiyon bozukluğunun altında yatan nedenin tedavi edilmesini içerir:

Altta yatan alerjik rinit, rinosinüzit, laringofaringeal reflü, mideden yemek borusuna reflü’nün

değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca çocuğun sigara dumanına maruz kalması önlenmelidir.

Temporomandibular eklem hastalıkları

Çenemizi kafatasına bağlayan eklemdeki (temporomandibular eklem) problemler kulak ağrısına neden

olabilir. Ek olarak çene veya yüz ağrısı, baş ağrısı, çiğneme ile ağrı veya ağız açıldığında ortaya çıkan

ağrı olabilir.

Temporomandibular eklem hastalıkları 10 yaş üstü çocuklarda daha sık görülür.

Tedavi, hasta eğitimini, tetikleyicilerden kaçınmayı, çene egzersizlerini ve anti-enflamatuar ağrı kesici

ilaçların kullanımını içerir.

Çocuklarda Kulak Ağrısı Diğer Nedenleri

Kulak ağrısının diğer daha az yaygın nedenleri; kulak veya kulak kanalına travma, kulak kanalında

yabancı cisim veya kulak kiri birikmesidir. Ayrıca diş çıkarma, parotit (tükrük bezi iltihabı), sinüzit, farenks

enfeksiyonları, lenfadenopati / lenfadenit ve servikal omurga yaralanması da neden olarak görülebilir.

Kulak Ağrısına Bakım

Kulak ağrısı, uzanırken daha kötü olabilir; bu nedenle, çocuğun oturarak veya başının yükseltilmesiyle

uyumasını sağlayın.

Sıcak kompres kulaktaki rahatsızlığı hafifletebilir. (Ancak cildi yakmamaya dikkat edin).

Asetaminofen veya ibuprofen rahatsızlığa yardımcı olmak için kullanılabilir. (önce doktorunuza danışın)

18 yaşın altındaki kişilere aspirin vermeyin!! Beyinde ve karaciğerde önemli hasara neden olabilecek bir

hastalık olan Reye sendromu gelişmesine yol açabilir.

Çocuğun kulağına hiçbir şey sokmayın. Sadece kulağın dışını ılık bir bezle temizleyebilirsiniz.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page