top of page

Aort Anevrizması


AORT ANEVRİZMASI (BALONLAŞMASI)

Aort anevrizması hastalığı hayati ciddi tehdit eden oldukça önemli bir hastalıktır. Aortun normal çapından 1.5 (birbuçuk) kat fazla genişlemesine Aort Anevrizması denilir. Aortun bu aşırı genişlemeden dolayı yırtılması söz konusu olabilir. Bu durumda hastalığın ciddiyeti 5 kat daha artmıştır.

Aort damarı kalpten çıkan ve tüm vücuda temiz kanı götüren ana atardamardır. Aortun nomal bireylerde çapı 2.2 cm ile 2,6 cm arasında değişmektedir. Bu çap kişinin vücut kitle indeksi ve cinsiyetine göre değişmektedir.

Aort vücudumuzda kabaca 1. Kalpten çıkarken (Asendan aort- kalp ve boyun bölgesinde), 2. Aşağı inerken (Desendan aort-sol göğüs kafesi boşluğunda), 3.Karın bölgesinde (Abdominal aort) olmak üzere 3 bölgede bulunur.

ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI

Aort kalpten çıktıktan hemen sonra anevrizma (balonlaşma) olur. Genelde 5 cm e kadar takip edilir. 5-5,5 cm arası ameliyat gerektirebilir. 5 cm ve üzeri hastalarda ameliyat kararı kişinin özelliklerine, şikayetlerine ve risk faktörlerine göre değerlendirilir. Ameliyat tekniği; açık kalp ameliyatı ile kalp akciğer makinesine bağlandıktan sonra kalp durdurularak yapılır. Hastalıklı aort kısmı suni damarla değiştirilir.


İNEN AORT ANEVRİZMASI

İnen aort göğüs kafesi içerisinde sol kol atardamarını geçtikten sonra başlar ve sol göğüs boşluğunda ilerleyerek diafragmaya kadar devam eder. İnen aort için cerrahi müdahale aort çapı 5,5-6 cm den sonra başlar. Müdahale zamanını belirleyen kriterler kişinin özelliklerine, şikayetlerine ve risk faktörlerine göre değerlendirilir. Ameliyat tekniği; çoğunlukla anjio tekniği ile kasık damarından girilerek büyük çaplı kaplı stentlerin yerleştirilmesi ile olur. Hastalıklı aort kısmı damar içerisinden konulan stentle kapatılır. Ve genişleyen aortun rüptüre (yırtılma veya patlama) olma riski ortadan kaldırılır. Stente uygun olmayan vakalarda ise cerrahi olarak sol göğüs kafesinden girilerek suni damarla değiştirilir.

Anjio tekniği ile konulan stent (kapalı teknik) konulan vakalar lokal anestezi altında yapılır. Hasta ertesi gün taburcu olabilir. İyileşme süreci ve normal yaşama dönme bu teknikte oldukça hızlıdır.


ABDOMİNAL AORT (KARIN DAMARI) ANEVRİZMASI

Karın damarı anevrizması en sık görülen anevrizmalardandır. Bu hastalıktada damar çapı 5 cm i geçtikten sonra müdahale etmek gerekir. Aksi halde rüptür (yırtılma veya patlama) riski yüksektir ve hayati öneme haizdir.

Ameliyat tekniği; çoğunlukla anjio tekniği ile kasık damarından girilerek büyük çaplı kaplı stentlerin yerleştirilmesi ile olur. Hastalıklı aort kısmı damar içerisinden konulan stentle kapatılır. Ve genişleyen aortun rüptüre (yırtılma veya patlama) olma riski ortadan kaldırılır. Stente uygun olmayan vakalarda ise cerrahi olarak karın bmlgesinden girilerek suni damarla değiştirilir.

Anjio tekniği ile konulan stent (kapalı teknik) konulan vakalar çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Hasta ertesi gün taburcu olabilir. İyileşme süreci ve normal yaşama dönme bu teknikte oldukça hızlıdır.


0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page