top of page

Kalp Kapak Hastalıklarında Cerrahi Yöntemler


Kalp kapaklarında ne gibi hastalıklar görülür?

Kalp kapakları kanın tek yönlü geçişine izin veren bir yapıya sahiptir. Kulakçıklar ve karıncıklar arasında 2 (mitral ve triküspid kapaklar), karıncıklar ve ana atardamarlar arasında 2 (aort ve pumoner kapaklar) olmak üzere toplam 4 kapak bulunur. Romatizma, yaş ile ortaya çıkan kireçlenme ve dejenerasyon, nadiren de doğumsal anomaliler kalp kapak hastalıklarını oluşturan sebeplerdir. Kapaklarda daralma ya da geri kaçırma oluşması kalbin debisini düşüren ve kalp adalesini olumsuz etkileyen bir süreci başlatır.


Kalp kapak hastalıkları nasıl tedavi edilir?

Kalp kapak hastalıklarında öncelikle hastanın kendi kapağını koruyucu tamir metotları düşünülür. İyi tamir edilen bir kapak hastanın yaşam kalitesini artıracaktır.

2) Derin nefes egzersizleri yapın. Ne kadar derin nefes alırsanız göğüs kafesiniz içindeki basınç o kadar düşük olacaktır. Bu ise toplardamarlardaki kanın sağ kalbe dönüşünü kolaylaştıracaktır.

Kapaktaki kireçlenme ya da dejenerasyonun çok ileri olduğu durumlarda kapağın bir protez ile değiştirilmesi gereklidir. Kapak protezleri biyolojik ve mekanik olmak üzere iki türlüdür. Mekanik kapaklar ömür boyu kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullanılmasını gerektirir. Buna karşın dejenere olmazlar. Biyolojik kapaklar hayvan dokularından elde edilir ve pıhtılaşmayı engelleyen ilaçların kısa süre kullanılması yeterlidir. Ancak biyolojik kapakların dejenere olma eğilimleri vardır.

Son zamanlarda kateterizasyon yoluyla ya da küçük cerrahi kesiler ile kalbi durdurmadan yerleştirilen kapaklar da kullanılmaktadır. En sık aort kapak hastalıklarında kullanılan bu yöntem TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) adıyla bilinir. Bu yöntemde hasta kapak bir balon ile genişletilir ve büyük çaplı bir stent içine yerleştirilen biyolojik kapak hasta kapağın içerisine yerleştirilir. Bu metot pulmoner kapak için de kullanılmaktadır.

Kapak ameliyatları nasıl yapılır?

Kapak ameliyatlarında da klasik cerrahi yöntemden farklı olarak daha küçük cerrahi kesilerden de operasyon uygulamak mümkündür. Minimal invaziv kapak ameliyatları olarak adlandırılan bu yöntemlerde meme altı ya da koltuk altı bölgesinden yapılan küçük kesilerle operasyonu uygulamak mümkündür. Kozmetik avantajlarının yanısıra, iyileşme ve sosyal hayata dönüşün daha hızlı olması nedeniyle bu yöntemlerin daha sık tercih edilir. Klasik cerrahi operasyon daha çok birden fazla kapağa aynı anda müdahale edilmesi gereken ya da birlikte koroner bypass operasyonuna da ihtiyaç duyulan durumlarda tercih edilmektedir.

Kalp kapak hastalıkları genellikle sinsi seyirlidir. Belirtiler ortaya çıktığında hastalık ilerlemiş olabilir. Çocukluk çağında romatizmal ataklar geçirmiş olan ya da ailede kapak hastalıkları öyküsü bulunan bireylerin kardiyolojik muayene ve ekokardiografik kontrolünün yapılması büyük önem taşır.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page