top of page

Kanser Hastalarında Görüntüleme


Radyolojik görüntüleme yöntemleri birçok hastalığın teşhisinde ve tedavi sonrası takibinde kullanılmaktadır. Onkoloji hastaları ( kanserli hastalar) hastalıkları boyunca birçok radyolojik tetkike maruz kalırlar. Ultrason bütün hastalıkların teşhisi öncesi kullanılan temel görüntüleme yöntemidir. Ultrason radyasyon içermediğinden ve kolay ulaşılabilir olduğundan ilk görüntüleme olarak kullanılır. Ancak bütün hastalıklar ultrason ile görülemeyebilir. Ultrasondan sonra yerine göre bilgisayarlı tomografi (BT), yerine göre emar (MR) tetkikleri yapılır. BT ile kanserli hastalarda tümörün diğer bölgelere sıçrayıp sıçramadığını görmek için tüm vücut taranır. BT kemik yapıları da çok iyi gösterdiğinden dolayı kemiğe metastaz olup olmadığını gösteren en iyi radyolojik görüntüleme yöntemidir. MR ise kanserli hastalarda lokal (komşu yapılar) yayılımı en iyi gösterir. Evrelemede MR ve BT kullanılır. Tedavi sonrası takiplerde BT çok önemlidir. Tümörün tekrar ortay çıkıp çıkmadığı, tedavi sürecinin nasıl gittiği hakkında önemli bilgiler verir. Yine bazı durumlarda MR kullanılır. Özetle, radyolojik görüntüleme yöntemleri kanser hastalarının tanı ve tedavisinde sıklıkla kullanılır. Radyoloji uzmanlarının tetkikleri değerlendirmesi sonucu tedavi ve takip süreçleri şekillenir. Hastaları değerlendirirken hasta bir bütün olarak ele alınmalı, görüntülemeyle beraber hasta ya da hasta yakınından, hastayı takip eden doktordan gerekli bilgiler alınmalı, gerekirse laboratuvar tetkikleriyle beraber filmler değerlendirilmelidir. Bu yüzden deneyimli uzman radyologların bu vakaları değerlendirmesi hastalığın seyri açısından önemlidir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page