top of page

Arama Sonuçları

"" için 1084 öge bulundu

Hizmetler (9)

 • Cryoablation

  Treatment by freezing the tumor cells.

 • Ultra Checkup

  Erken teşhis bir sağlık sorunu ortaya çıkmadan erken tedaviyi sağlar bu da tedavi şansımızı etkiler, hastalıklar baş göstermeden tedbir almak ya da mevcut bir rahatsızlığımız varsa düzenli kontrollerini sağlamak zorundayız. Prof.Dr.Aykut Recep Aktaş Kliniği olarak Check-Up kavramının kapsamını genişleterek değiştiriyoruz. Artık daha kapsamlı ve etkili "Ultra Check-UP" uygulaması var. Biz kliniğimizde 4 farklı çeşit seçenek sunuyoruz hastalarımıza; 1)Ultrasonografik Check-Up, Tiroid US Meme US Üst Batın Alt Batın Pelvik Us 4D ileri teknolojik ultrason cihazımız ile yapılan detaylı bir muayeneyi kapsıyor. ​ 2)Kan Tahlili İle Check-Up; -Hemogram - Protrombin Zamanı(INR) Biyokimya- Hormonlar- İdrar -Açlık kan şekeri -HbA1C -Üre-Keratinin -Total protein -Trigliserid -HDL Kolesterol -LDL Kolesterol -Total Bilirubin -Direkt Bilirubin -SGOT -SGPT -Alkalen Fosfataz -GGT -Na -K -CL -Kalsiyum -Fosfor -Magnezyum -Demir -FT3 -FT4 -TSH -Anti TPO -Anti Troglubin -Tam idrar tetkiki Hepatit -HbsAg -Anti HBS -Anti HCV -Anti HIV(1+2)p24 Tümör -CEA -CA15.3 -CA19.9 -CA125 -AFP ​ 3)Varis Check-Up -Varis muayene+ Renkli Doppler Ultrason ile dolaşım bozukluğu yani venöz yetmezlik (varis) teşhisi için detaylı taramayı kapsıyor 4)ULTRA CHECK-UP ise -Ultrasonografik Check-Up + -Kan Tahlilleri + -Varis Check-Up Programlarının TÜMÜNÜ KAPSAYAN detaylı bir sağlık kontrolü programıdır. ​ Unutmayın erken tespit erken tedavi demektir, herkese sağlıklı günler dileriz. ​

 • Ultrasonografiler

  Tüm vucut ultrasonografi doppler ultrasonografi Tiroid ,Meme, üst batın, alt batın, karaciğer, Safra kesesi, pankreas, böbrek, atardamar toplardamar mesane prostat rahim yumurtalık testis ultrasonografi leri

Hepsini Görüntüle

Blog Yazıları (1063)

 • SERTLEŞME YA DA EREKSİYON SORUNU

  Erkeklerdeki sertleşme (ereksiyon) sorunu ya da tıbbi adıyla erektil disfonksiyon (ED) en önemli cinsel işlev bozukluğudur. Tanım olarak erektil disfonsiyon, cinsel birleşmeyi (koit) başlatmaya veya devamını getirmeye imkan vermeyecek düzeyde penisin sertliğini sağlayamama durumudur. Genç, orta yaş ya da ileri yaş farketmez her yaştaki erkekte ortaya çıkabilmektedir. Temelde psikojenik ya da organik bazı sorunlardan kaynaklansa da gerçek olan şudur: Her ereksiyon sorununda az ya da çok psikojenik bir etmen ya olayın çekirdeğinde vardır ya da sonradan olayın üzerine eklenir. Dolayısı ile ereksiyon sorununun kökleşmesinde psikojenik etmenlerin rolü oldukça büyüktür. Sertleşme (ereksiyon) sorunu elbette hayati bir sağlık sorunu değildir. Ancak psikososyal hayatı, çift ilişkilerini ve dolayısıyla yaşam kalitesini bozan çok önemli bir konudur. Yapılan çalışmalar 40 ila 70 yaş arası erkeklerin yarısında ereksiyon sorunu olduğunu göstermektedir. Yine aynı yaş grubunda yaklaşık %10 oranında şiddetli derecede ereksiyon sorunu olduğu rapor edilmektedir. Yaşla birlikte özellikle de 60 yaşından sonra ereksiyon sorununun sıklığı ve şiddeti önemli ölçüde artış gösterir. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalarda da 40 ila 70 yaş grubunda her 3 erkekten birisinde orta ve şiddetli düzeyde ereksiyon sorunu yaşandığı saptanmıştır. Sertleşme sorunu olan erkekte ele alınan ilk konu kuşkusuz sorunun organik mi yoksa psikojenik kökenli mi olduğudur. Organik sorun demek hastalığın bedensel (damarsal veya sinirsel) bir hastalıktan kaynaklanıyor olması demektir. Genellikle 40 yaşından üzeri ED yakınması olan erkeklerde organik nedenler daha ön planda düşünülür. Psikojenik ereksiyon sorunu (PsED) ise bedensel bir hastalığa bağlı olmayıp, sadece psikolojik sıkıntı ve beceri eksikliğine bağlı ortaya çıkan sertleşme sorunlarına verilen isimdir. Genellikle genç yaşlarda var olan sertleşme sorunlarının önemli bir kısmı psikojenik alt yapıya bağlıdır. Biz genel olarak çekirdek sorunun 40 yaş altında psikojenik, 40 yaşından sonra ise organik olabileceğini öncelikle düşünürüz. Yine de tersi durumlar da az değildir ve daima akılda tutulması gereklidir. Sorunun çekirdeğinde organik bir neden olsa da üzerine eklenen psikolojik etmenler (hayal kırıklığı, umutsuzluk, erkeklik duygusunun incinmesi..vs) olayın kartopu gibi büyümesine neden olmaktadır. Unutulmaması gereken bir çığı başlatan da küçük bir taş parçacığıdır ama asıl yıkımı yaratan kar yığınlarıdır.

 • VARİKOSEL

  Varikosel testislerin venöz denajını sağlayan kan damarlarının (toplar damarların) genişlemesi anlamına gelen ürolojik bir sağlık sorunudur. Genel erkek popülasyonunun yaklaşık %15’inde saptanabilmektedir. Varikosel gelişen toplar damarların iç yapısı ve kapakçıkları zamanla bozulur ve de kirli kan yeterince geriye doğru çekilemez. Dolayısı ile testis hem kirli kandaki toksik maddelerin ve hem de artan ısının uzun süreli etkisi altında kalır. Bu durum testis iç yapısında ve sperm üretiminde bozulmaya neden olabilmektedir. Varikosel erkek infertitesinin yani kısırlığın en sık nedenlerinden birisidir. Çocuk sahibi olamayan ve eşlerinde tıbbi bir sorun saptanmamış erkeklerin üçte birinde varikosel varlığı bildirilmektedir. Varikosel, spermatik venin (testisin toplar damarı) döküldüğü ama damarın farklı olması nedeniyle solda çok daha yaygın görülür. Tek başına sağ varikosel varlığı ise çok daha nadir bir tıbbi durumdur. Eğer bir erkekte varikosel durumu söz konusu ise ve bu varikosel ne kadar şiddetli düzeydeyse spermatogenez adını verdiğimiz sperm üretim sisteminin olumsuz etkilenme olasılığı da o kadar fazla olmaktadır. Testis içinde artan ısı ve toksik maddelerin testis içinde göllenmesi hücreler üzerinde oksitatif strese yol açar ve bu da sperm DNA’sını bozmasına neden olur. Zaman içerisinde menide sperm sayısı düşüşe geçer, hareketliliği azalır ve de kalitesi bozulur. Bu süreç erkeklerde infertilite adını verdiğimiz kısırlıkla sonuçlanabilmektedir. Ancak şu konu özellikle çok önemlidir; varikoselin varlığı illa ki tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu anlamına gelmez. Varikosel sperm parametrelerini bozmuş ve infertilite nedeni olarak karşımıza çıkmış ise o zaman tedavisi elbette gerekir. Ama kişide bir soruna yol açmıyorsa tedavisiz izlemi çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Varikosel testis hacminin azalmasına ve testosteron üretiminin bozulmasına neden olabilmektedir. Kuşkusuz bu durumun cinsel fonksiyonlar üzerinde de olumsuz yansımaları gerçekleşebilmektedir. Varikoselin tanısı için tek başına elle muayene çoğunlukla yeterli olmaktadır. Bu şekilde varikoselin hem varlığı ve hem de derecesi kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak tanıyı doğrulamak, belgelemek ve tedavi sürecinin takibi açısından skrotal doppler ultrasonografi adını verdiğimiz radyolojik incelemeyi de sıklıkla tıbbi pratiğimizde kullanmaktayız. Burada spermatik ven yani toplar damar çapları ve geriye doğru tersine akım olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak tanı için mutlak bir gereklilik değildir. Muayene bulgusuna göre varikoseli biz ürologlar 3 derecede sınıflandırırız. 1. Derece Varikosel; muayenede damar yapıları normaldir ancak ıkınma ile dolgunlaştığı hissedilir. 2. Derece Varikosel; ıkınmadan da şişmiş damarlar ele gelir, ıkınınca daha bariz hale gelirler. 3. Derece Varikosel; muayene etmeden dahi çıplak gözle belirgin biçimde şişmiş ve kıvrımlaşmış damarlar gözlenir. Varikosel saptanmış ise en az 2 kez sperm testi yapılarak spermatogenezin etkilenip etkilenmediğine mutlaka bir bakılmalıdır. Çünkü sperm tahlilinde çıkan sonuç, tedaviye karar verme aşamasındaki en önemli konudur. Bundan sonra kişinin evlilik durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, eşinin gebelik açısından sağlık durumu ve geleceğe dair çocuk planları göz önünde bulundurularak hasta ile birlikte bir karara varılır. Tedaviye kadar geçen süreç ne kadar uzun ve varikosel ne kadar şiddetli ise hasarlanmanın da o kadar fazla olacağını bilmek gerekir. Bu durumda çok da ihmal etmeden en uygun zamanda tedaviyi gerçekleştirmek elbette daha mantıklı olacaktır. Aşağıdaki durum ya da durumlar varsa varikoselin mutlak tedavi edilmesi gerekmektedir. 1- Sperm değerleri bozulmuş ise 2- Testis hacmi %10’dan fazla küçülmüş ise 3- Sperm parametreleri normal dahi olsa sperm DNA hasarı gelişmiş ise Bunun dışında şiddetli varikosel durumu kozmetik açıdan kişiyi çok rahatsız ediyor olabilir. Ya da en ufak bir aktivitede testis, kasık ve bacak iç yan ağrısı şeklinde de varikosel kendini belli edebilmektedir. Ağrı bazı erkeklerde yaşam konforunu bozan önemli bir şikayettir. Bu durumlarda da çoğu kez varikoselin tedavi gerekebilmektedir. VARİKOSELİN TEDAVİSİ: Varikoselin tedavisi sadece ve sadece cerrahidir yani ameliyat yöntemleridir. Ya da başka ifade ile varikosel ilaçlarla tedavi edilebilen bir sorun değildir. Bu ameliyatlar kabaca 4 farklı şekilde yapılabilmektedir. 1- Açık konvansiyonel klasik yöntem; kasık bölgesine yapılan alçak seviyede bir kesi ile ve çıplak gözle (ya da loop gözlük) yapılan ameliyat şeklidir. Spermatik venler bu yolla tek tek bağlanır. 2- Laparoskopik yöntem; karın içine yerleştiren bir kamera yardımı ile içeriden ve yüksek bir seviyeden spermatik toplar damarların bağlanması yöntemidir. 3- Mikrocerrahi mikroskobik yöntem; son yıllarda oldukça popüler olan tedavi yöntemidir. Klasik yöntemde olduğu gibi kasık bölgesinde küçük bir kesi yapılarak spermatik kordon askıya alınır. Sonrasında gelişmiş bir cerrahi mikroskop yardımı ile toplar damarlar tek tek izole edilir ve bağlanır. Nüks ve komplikasyon oranları klasik yönteme göre daha düşüktür. 4- Anjiografik embolizasyon, ablasyon yöntemi; kasıktan kateter yardımı ile girerek spermatik vene ulaşılması sonrasında, bu damarın lazer yardımı ile yakılması ya da yapıştırıcı maddelerle doldurulması yöntemidir. Anestezi gerektirmez ancak kendine özgü bazı komplikasyon risklerini barındırmaktadır. Genel olarak tüm varikosel ameliyatlarının temel amacı şudur. Spermatik venin (toplar damar) tüm dalları tek tek ayrılmalı ve iptal edilmelidir. Bu yapılırken de spermatik arter (atar damar), sperm kanalı (duktus deferens) ve de olabildiğince lenfatik yapılar da korunmalıdır. Bunun en iyi biçimde yapılması elbette ameliyatın gerçek başarısı olacak olan spontan (doğal) gebelik ihtimalini artırır. Ek olarak ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyon riskleri de minimalize edilir. Bu açıdan bakıldığında mikrocerrahi yöntem ideale en yakın tekniktir diyebiliriz. Laparoskopik ve anjiografik operasyon yöntemleri gerek yarattığı ciddi organ yaralanması risklerinden dolayı, gerekse yüksek nüks oranları dolayısı ile pek tercih etmemekteyiz. Üstelik çok daha maliyetli işlemlerdir. Bunlar bazı özel koşullarda tercih edilmesi gereken yöntemlerdir. Bu konuda açık konvansiyonel yöntem ve de olabiliyorsa mikrocerrahi teknikler çok daha efektif ve güvenlidir. Mikrocerrahi yöntem klasik ameliyata göre çok daha fazla deneyim gerektirir ve çok daha ince bir iştir. Bu nedenle ameliyat süresi biraz daha uzundur. Ama avantajları nedeniyle bilinçli hastaların özellikle bu ameliyat metodu için talepte bulunmaları kendi sağlıkları açısından yerinde olacaktır. Mikrocerrahi Varikosel ameliyatlarının klasik varikosel ameliyatlarına olan avantajları şunlardır; 1- Mikrocerrahi teknik ile sperm parametrelerinde düzelme olasılığı ve yüzdesi daha fazladır. 2- Mikrocerrahi teknik ile doğal gebelik oluşma şansı daha yüksektir. 3- Mikrocerrahi teknikte varikosel sorununun nüks etme ya da yetersiz ameliyat etme olasılığı çok daha azdır. 4- Spermatik arter adı verilen atar damara zarar verme olasılığı mikrocerrahi teknikte çok düşük bir olasılıktır. Dolayısıyla testiste atrofi denilen küçülme ya da organ kaybı olasılığı da çok çok daha azdır. 5- Lenfatik damarlar mikrocerrahi teknikte çok daha az zarar görür. Dolayısı ile hidrosel adı verilen testis etrafında su toplanması olasılığı da çok çok daha azdır. Mikrocerrahi teknik ile yapılan varikosel ameliyatından çoğunlukla 3-4 ay sonrasında sperm parametrelerinde olumlu yönde düzelmeler başlar. Bu dönemde güvenilir bir merkezde ve laboratuvarda spermogram yaptırmakta fayda vardır. Eğer sperm değerlerinde düzelme başlamış ise beklenmesi ve sperm parametrelerinin aralıklı olarak takip edilmesi tavsiye edilebilir. Araştırmalar göstermiştir ki mikrocerrahi ameliyat yöntemi sonrasında ilk yılda %40, ikinci yılda %60 oranlarında spontan (doğal) gebelik sonuçları elde edilebilmektedir. Bu oranlar ameliyat olamamış aynı durumdaki erkeklere göre iki kata yakın daha fazladır. Elbette çocuk isteğinde olan çiftlerin yaşları, ne kadar süredir istedikleri ve sabır seviyeleri karar vermede çok önemli olmaktadır. Sperm değerleri istenilen seviyede düzelmemiş ise çift ile konuşularak tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerine her zaman geçilebilir. Şu da çok önemli bir bilgidir. Varikosel ameliyatı sonrası yapılan tüp bebek işlemlerinde başarı oranları da daha fazla çıkmaktadır. Her durumda varikosel ameliyatı hemen her koşulda infertilite sorunu yaşayan erkekler için genel olarak faydaları bilimsel olarak gösterilmiş etkili bir tedavi yöntemidir diyebiliriz. #varikosel#üroloji#niyaziumutözdemir

 • Alerjik Egzama & Atopik Dermatit

  A- Çocuklarda Alerjik Egzamaya Ne Sebep Olur ? Alerjik egzamada en önde gelen sebep gıdalara karşı gelişen alerjidir. Gıdalar içinde de en sıklıkla inek sütü ve yumurta bu durumdan sorumlu bulunmaktadır. Ancak hava yolu ile alınan ev tozu gibi alerjenlerin de sorumlu olabildiği gösterilmiştir. B- Çocuklarda Alerjik Egzamada Şikayetleri Arttıran Etkenler Nelerdir? Alerji geliştirilmiş olan madde ile gerek sindirim sistemi yolu ile gerekse hava yolu ile gerçekleşen temas döküntü ve kaşıntıyı artırmaktadır. Bunun dışında terleme, şiddetli sürtünme gibi fiziksel uyaranlar da şikâyetlerin artmasına sebep olabilmektedir. C- Çocuklarda Alerjik Egzama Nasıl Tedavi Edilir ? Özellikle alerji geliştirilmiş olan madde ile temasın azaltılması şikayetlerde azalmaya neden olacaktır. Ayrıca sık banyo yaptırma ve sık nemlendirici uygulama yolu ile cildi nemli tutma bu yönde etkili olmaktadır. Kuru cilt daha çok kaşınır. Kaşındıkça döküntü artar. Koruyucu önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ağızdan alerji ilaçları ve kortizonlu kremlerle kısa süreli ve kontrollü bir tedavi gerekebilmektedir. Alerjik egzama (Atopik dermatit) psikolojik durumla çok ilişkilidir. Kaşıntının getirdiği stres ve kaygı hastalığın daha da kötüleşmesine neden olur. Bu nedenle kaşıntının bir an evvel düzeltilmesi ve stresi azaltıcı tedaviler önerilir. #alerjik egzama#çocuk sağlığı#Yonca Tabak#DrSistem

Hepsini Görüntüle

Diğer Sayfalar (11)

 • FAQ | DrSistem

  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DO YOU CHARGE EXTRA FOR NUTRITIONAL GUIDANCE AND A DIET PLAN? Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand your answer. WHAT TYPES OF HOME FITNESS EQUIPMENT DO YOU RECOMMEND? Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand your answer. HOW ARE YOU DIFFERENT FROM A REGULAR GYM TRAINER? Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand your answer. DO YOU CHARGE EXTRA FOR NUTRITIONAL GUIDANCE AND A DIET PLAN? Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand your answer.

 • Doktor | Drsistem

  Home: Welcome Erken Teşhis En Doğru Hekim En İyi Tedavi DrSistem Videoyu Oynat Videoyu Oynat 00:43 CORONA-KALP-AŞI Doç.Dr Mustafa Emmiler Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Son günlerde hastaların bize en sık yönelttiği soruların başında korona ve kalp etkileşimi gelmektedir. @doc.dr.mustafaemmiler DrSistem Evet maalesef bu virüs kalbi ve kalp damarlarını çok sık ve çok ciddi etkilemektedir, o kadar ciddidir ki kalp tutumu olan hastalarda hastayı kaybetme oranı çok yüksektir. Her ne kadar toplum arasında yanlış bir inanış olsa da aşı yan etkili ve aşının zararları vardır gibi aşılanmama durumu olsa da bu doğru değildir. Aşılanma bu hastalıktan kurtulmanın en etkili yöntemidir, aşı çok düşük oranda yan etkileri olsa da başka seçeneğimiz bulunmamaktadır. Herkese sağlıklı günler dileriz. #korona #yanetkiler #kalpdamarcerrahiantalya #kalpdamarcerrahı #kalpsağlığı #koronavekalpsağlığı #aşı #drsistem #drsistemledoktorumyanımda #neyimvar #drchat #sanalsağlıkdanışmanı Videoyu Oynat Videoyu Oynat 00:58 Doç Dr Mustafa EMMİLER-Kalp Damar Hastalıkları ve Tedavileri-Antalya Kalp kapak hastalıkları iki şekilde oluşur: @doc.dr.mustafaemmiler @drsistem 1- Çocukluk çağlarında geçirilen romatizmal hastalıklara bağlı kireçlenme yaşlılıkla artan kireçlenme nedeniyle kalp kapaklarında daralma 2- Kalbin damarlarının bozulması nedeniyle kapaklarda kaçakların oluşmas Her birinin tedavi şekli farklıdır. Darlık ve kireçlenme olduğu durumlarda sıklıkla kalp kapağı değişimi yapılırken yetmezlik olan durumlarda ise kalp kapağının onarılması hem hasta hem de hastanın geleceği açısından çok önemlidir. Kalp kapağı değişmesi durumunda ise 2 çeşit tercihimiz vardır. 1- Kalp kapağının metalik kapaklarla değiştirilmesi 2- Kalp kapağının doku kapakları ile değiştirilmesidir. Kalp kapakları iki çeşittir. Mekanik kapaklar: Teknolojinin gelişimi ile birlikte insan hayatına ciddi derecede katkılar sunmuş insan yaşam süresini uzatmıştır. Ayrıca biyolojik kapaklarında üretim tekniklerindeki çok iyi gelişmeler nedeni ile uzun dönem kireçlenmeye karşı duyarlı hale gelmiştir. Doku kapakları:(Bioprotez) Burada önemli olan her hastaya hangi kapağın seçileceği ve nasıl bir yaşam beklentisi olduğuna göre karar vermek gerekir. Yaşı 70 e dayanmış hastalarda ilk seçenek bioprotez denilen doku kapakları olmalı, yaşı 60 ın altın olan hastalarda ise mekanik kapaklar tercih edilmelidir. Kalp kapak tedavisinde en önemli faktör hastanın yaşıdır. #kalp kapakçığı #anevrizma #damar hastalıkları #kalp #Mustafa Emmiler Videoyu Oynat Videoyu Oynat 00:44 Doç Dr Aykut R Aktaş Meme Kanseri ve Girişimsel Radyoloji Meme kanserinde erken tanı ve tedavi önemli, Girişimsel Radyoloji olarak meme kitlelerinde Ultrason ve mamografi birbirini tamamlayan tetkiklerdir, aynı zamanda gerekirse MR'da yapılmalıdır, düzenli kontroller aksatılmamalıdır, kitleye rastlandığı anda tedavi planlaması yapılır ve gerekli görüldüğünde Girişimsel Radyoloji olarak ayrıca etkili biyopsi yöntemleri ve akabinde iyi huylu kitlelerde ameliyatsız bir yöntem olan Meme Vakum Biyopsi yapılabilir, cerrahi işlem gerekiyorsa o da planlanır. @girisimsel_radyoloji_uzman #girisimselradyolojiantalya #girişimselradyoloji #ameliyatsızkansertedavileri #memebiyopsi #mikrodalgaablasyoniletedavi #kriyoablasyon #embolizasyonilekansertedavisi #EVAR #TEVAR #diyabetikayak #memevakumbiyopsi #prostatMRfüztonbiyopsi #akciğerbiyopsi #risklibiyopsiler #riskligebeliktakibi #4Dultrason #4boyutluultrason #checkup #tiroidablasyon #tiroidbiyopsi #beyinkanamasıtedavisi #inmemerkezi #lazerlevaristedavisi #skleroterapi #anevrizma #aortanevrizması #damartıkanıklıkları #miyomtedavileriameliyatsız #köpekkisti #kisttedavileri #microvaweablation #livermetastasis #turkishdoctors #apsedrenajı #fistültedavisi #kanamatedavisi #rektalkanama #rektumkanseri #hemoroidembolizasyonu #hemoroid #hemoroidtedavisi #beyinkanaması #endovasküleranevrizmatedavisi #girşimselnöroradyoloji #interventionalneuroradiology #interventionalradiology #fibroadenom #memekanseri #varistedavisiantalya #doppler #dopplervascular #varikosel #ağrıtedavisi #karınağrısı #çöliakganglionblokaji Videoyu Oynat Videoyu Oynat 01:11 Genital Kanserlerde Belirtilere Dikkat ! Op.Dr. Suat Karataş Kadın genital kanserleri iç genital ve dış genital kanserleri olmak üzere ikiye ayrılır İç genital kanserleri: Rahim ağzı kanseri Rahim iç zarı ve rahim kasından gelen kanserler ( endometrium ve sarkom) Yumurtalık kanseri Vajen Kanseri Dış Genital Kanserleri Vulva Kanseri Sıklıkla iç genital kanserlerini görüyoruz. Bunların başında rahim iç zarı endometrium kanseri Türkiye de en sık görülen kanser türüdür. Belirtileri nelerdir: Rahim iç zarı endometrium kanserinde; Anormal kanamalar (özellikle menopoz döneminde görülenler) Alt karın bölgesinde rahatsızlık, baskı hissi, acı Karında şişlik Genital gölgede şişlik görülmesi Açıklanamayan kilo kaybıdır Rahim ağzı kanserinde; ilişki sonrası kanama Teşhis Yöntemleri nelerdir: Sevikal smear pap(rahim ağzı kanseri için) Histeroskopi MR & Bilgisayarlı tomografi Endometrial biyopsi Ultrasonografi Dilatasyon ve küretaj Yapılan taramalar sonucu herhangi bir problem tespit edilirse detaylı incelemeler istenebilir. Videoyu Oynat Videoyu Oynat 00:25 Riskli BYPass Ameliyatları Doç.Dr. Mustafa Emmiler Almanya'da yaşayan 57 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan hastamıza daha önce Almanya'da çeşitli kalp cerrahileri uygulanmış, birçok kez stent takılmış ancak çözüm tam anlamı ile bulunamamış. Hastamızın ameliyat olması gerektiği ancak damarları çok ince olduğu için bu ameliyatı yapamayacaklarını bildirmişler. Hastamız ameliyat olmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, hastamıza başarılı bir Bypass ameliyatı uyguladık. Şu an sağlığı yerinde. Bypass (köprü) ameliyatlarında temel prensip, tıkanmış veya daralmış olan koroner damarın önüne bacak (safen), kol (radial arter), mide (gastroepiploik arter) veya göğüsten (mamarya interna) alınan bir damar ile atlama – köprü yapmaktır. Göğüsten alınan damarlarda kanın gelişi, kola giden damardan, mideden alınan damarda ise mide damarından olmaktadır. Diğer serbest damarların üst uçları ise aort’a dikilerek darlığın önüne kan taşınmaktadır. Hastamız gayet sağlıklı ve mutlu. Hastamızın takibine devam edeceğiz. Hastalarımız mutlu ise biz daha mutluyuz... https://drsistem.com/blog/fd24e258-3f2a-4b24-a440-33d764c60a2a/bypass-ameliyat%C4%B1-icin-almanya'dan-geldi! Videoyu Oynat Videoyu Oynat 00:25 Bebeklerde Kalp Hastalıkları Görülme Sıklığı Arttı Mı ? Prof Dr Hakan Poyrazoğlu Son dönemlerde yeni doğan bebeklerde kalp hastalığı görülme sıklığının arttığı yönünde bir izlenim var. @drsistem @hhakanpoyrazoglu İstatistiki anlamda hastalığın görülme oranı değişmedi aslında, değişen tıpta yaşanan gelişmeler doğrultusunda hastalığın erken tanısının anne karnında bile mümkün olması. Bu durumda da hasta bebek oranları sanki artıyormuş gibi görünüyor. Tıpta yaşanan gelişmelerle artık anne karnında bile kalp hastalığı tespit edilebilmekte ve kamuoyu hastalıklar konusunda daha çok haberdar ve bilinçli. İstatistiklere göre dünyada canlı doğumların binde 5-8 aralığında konjenital kalp hastalığı yani doğumsal kalp hastalığı görülmekte; kalpte veya kalbin büyük damarlarında doğumdan itibaren bulunan yapısal bozukluk demek ve bir çok çeşiti var, ölü doğumlarda ise bu rakam yüzde 3 ila 5 arasında. Gebelikte alkol ve uyuşturucu kullanımı ve ayrıca ileri yaş gebeliği de hastalıkta önemli pay sahibi. Bizler tüm ekibimiz ile bebeklerimizin çocuklarımızın sağlığı için buradayız, kalp hastalıkları ve tedavileri ile ilgili sorularınızı sorabilir ve danışabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. #drsistem #drsistemledoktorumyanımda #ölüdoğum #kalpameliyatları Videoyu Oynat Videoyu Oynat 01:41 DrSistem İle Yüzlerce Uzmana Ulaşmak Bu Kadar Kolay Mı? Evet hem de çok kolay, evinizin güvenli ortamında, dilerseniz önce sağlık şikayetlerinizi Anlık Hastalık Tespit Programımız olan Online CheckUp Programımızda değerlendiriyorsunuz, muhtemel hastalık risklerinizi öğrenerek ve hangi branşa gitmeniz gerektiği hakkında bilgilendiriliyorsunuz, ardından dilediğiniz hekime danışmak ve soru sormak için kayıt oluyorsunuz, www.drsistem.com web den veya telefon uygulamamızı indirmeniz yeterli, artık DrSistem.Com Hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. @drsistem #drsistem #drchat Videoyu Oynat Videoyu Oynat 00:22 Doç Dr Mustafa Emmiler Bypass Ameliyatları Kişiye Özel Planlanır Kalp damar cerrahisi uzmanı Doç.Dr. Mustafa Emmiler hocamızın kısa videosunda da belirttiği gibi ByPass Ameliyatları kişiye özel planlanması gereken ameliyatlardır peki Koroner arter by-pass cerrahisi nedir? Koroner arter by-pass cerrahisi bir açık kalp ameliyatı olup, bu ameliyatta vücudun başka bir bölgesinden alınan damarlar (venler veya arterler) yeteri kadar kan almayan koroner arterlere kan akımını sağlamak için kullanılır. Ameliyatta kullanılan arterler veya venler, bulundukları bölgelerden kolaylıkla serbestleştirilebilen ve çıkarıldıkları vücut bölgesinde kan akımını bozmayan damarlardır. Kullanılan arterler; greftlere tipik örnek olarak, göğüs duvarının iç kısmında aşağıya doğru seyreden göğüs damarı (mammaria interna); venlere örnek olarak ise, bacak iç kısmında ayak bileğinden kasığa kadar derinin hemen altında seyreden safen venidir. Bazen gerekli durumlarda bacak arkasından veya koldan da venöz greftler hazırlanabilir. Yine arteryel greft olarak ön koldan radial arter, karın içinden mide arteri de greft amacıyla kullanılabilir. Ameliyat sırasında arteryel ve venöz greftler kalbin yüzeyinde seyreden koroner damarlara direkt olarak birleştirilir. Böylece greftler köprü vazifesi görüp darlığın ilerisine kan akımı sağlarlar. Detaylar ve doktorumuza soru sormak için https://drsistem.com/blog/e821f38c-22c0-47e8-88f9-bac6c40fa5ef/by-pass-ameliyati-hastaya-ozel-planlanmalidir! linkini takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. @drsistem #drsistem #doçdrmustafaemmiler @doc.dr.mustafaemmiler #kalpkrizi #koronerhastalıklar #koronerbypass #bidoktorasoralım Uzm. Dr. Niyazi Umut Özdemir 2 dk. Üroloji SERTLEŞME YA DA EREKSİYON SORUNU Erkeklerdeki sertleşme (ereksiyon) sorunu ya da tıbbi adıyla erektil disfonksiyon (ED) en önemli cinsel işlev bozukluğudur. Tanım olarak ere 12 0 Beğenildi işareti yazıdan kaldırıldı. Uzm. Dr. Niyazi Umut Özdemir 5 dk. Üroloji VARİKOSEL Varikosel testislerin venöz denajını sağlayan kan damarlarının (toplar damarların) genişlemesi anlamına gelen ürolojik bir sağlık sorunudur. 8 0 Beğenildi işareti yazıdan kaldırıldı. Prof. Dr. Yonca Tabak 1 dk. Çocuk alerji ve immünoloji Alerjik Egzama & Atopik Dermatit A- Çocuklarda Alerjik Egzamaya Ne Sebep Olur ? Alerjik egzamada en önde gelen sebep gıdalara karşı gelişen alerjidir. Gıdalar içinde de en 4 0 Beğenildi işareti yazıdan kaldırıldı. Prof. Dr. Yonca Tabak 1 dk. Çocuk alerji ve immünoloji Anne Babalar Ne Zaman Alerji Testine Başvurmalı? Alerji testleri alerjiden şüphe edildiği an her yaşta yapılabilir. Burada önemli olan çocuğun yaşına ve şüphe edilen hastalığın tipine göre 3 0 Beğenildi işareti yazıdan kaldırıldı. Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu 7 dk. Çocuk alerji ve immünoloji Astım Astım nedir? Astım, akciğerlerdeki hava yollarının kronik (uzun süreli) ve çoğunlukla alerjik iltihabi hastalığıdır. Astımda görülen iltiha 2 0 1 beğeni. Beğenildi işareti yazıdan kaldırıldı. 1 Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu 2 dk. Çocuk alerji ve immünoloji İmmünoterapi (Alerji aşı tedavisi) İmmünoterapi (Alerji aşı tedavisi) İmmünoterapi nedir? İmmünoterapi, polenler, ev tozu akarları ve arı venomu gibi alerjenlere bağlı oluşa 3 0 Beğenildi işareti yazıdan kaldırıldı. 1 2 3 4 5 Ayrıcalıklı Haber ve Duyuruları Almak İçin Abone Olun E-posta E-posta Listesine Katıl Abone olduğunuz için teşekkür ederiz!

 • Plans & Pricing | DrSistem

  Ücretli Abonelik Planınızı Seçin Premium Üyelik ₺ 10 10₺ Her ay 10 hekime soru sorma 12 ay için geçerli Seç Ultrasonografiler

Hepsini Görüntüle
bottom of page